Telefon: +90 850 303 99 25

Mail: info@turkbox.com.tr

Mesafeli Hizmet Sözleşmesi

Mesafeli Hizmet Sözleşmesi

Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. İşbu Turkbox Web Sitesi Kullanım Koşullarını (Kısaca "Kullanım Koşulları") kabul etmediğiniz taktirde, SİTE'yi kullanmaktan vazgeçiniz.

 • 1.1. SİTE'nin sahibi Cevizli Mahallesi Kır Sokak Yonca Sitesi No 25 L Blok D9 Maltepe /İstanbul adresinde ikamet eden UTS Danismanlik Pazarlama Hizmetleri B.C, Turkbox tescilli markasi kullanim yetkilisi  (bundan böyle kısaca "Turkbox" olarak anılacaktır) olup, SİTE'de sunulan hizmetler Turkbox tarafından sağlanmaktadır. SİTE sahibi bu SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, SİTE'yi, kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
 • 1.2. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Site Kullanım Koşulları'nı Turkbox dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak SİTE'de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. Turkbox tarafından Kullanım Koşulları'nda yapılan her değişikliği SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
 • 1.3. İşbu Kullanım Koşulları 08.24.2020 tarihinde oluşturularak Web Sitesi üzerinden yayınlanarak; SİTE'yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konulmuştur. Kullanım Koşulları ayrıca, Turkbox hizmetlerinden yararlanacak olan KULLANCILAR'la ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

TANIMLAR

 • 2.1.  SİTE: Turkbox tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesini;
 • 2.2.   KULLANICI(LAR):  SİTE'ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi(ler)i;
 • 2.3. LİNK(LER): SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar)ı;
 • 2.4. İÇERİK(LER): SİTE ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b. görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

GENEL HÜKÜMLER

 • 3.1.  Turkbox’in, SİTE dahilinde erişime açtığı hizmetler ve İÇERİKLER' ücretsizdir.
 • 3.2. Turkbox'in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla SİTE üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICILAR'ın, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, Turkbox ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Turkbox'e açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin Turkbox'e açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Turkbox'in münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, SİTE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Turkbox ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 
 • 3.3. SİTE dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Turkbox'in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Turkbox çalışanlarının ve yöneticilerinin, Turkbox yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.  Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Turkbox, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve  İÇERİKLER'in güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
 • 3.4. KULLANICILAR, SİTE'yi kullanarak, Turkbox'in, diğer KULLANICILAR'ın  ve üçüncü kişilerin  aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. KULLANICILAR'ın Kullanım Koşulları hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri SİTE üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Turkbox'in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
 • 3.5. KULLANICILAR, Turkbox'e SİTE dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve  İÇERİKLER'in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Turkbox, KULLANICILAR tarafından Turkbox'e iletilen veya SİTE üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER'in doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.
 • 3.6. KULLANICILAR, SİTE dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Turkbox'in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek eylemleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 • 3.7. Turkbox, SİTE dahilinde sunulan hizmetleri ve İÇERİKLER'i her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Turkbox, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Turkbox tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde doğrudan Turkbox tarafından yapılabilir. Turkbox tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen  KULLANICILAR'a aittir.
 • 3.8. SİTE üzerinden,  Turkbox'in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya İÇERİKLER'e ve/veya dosyalara Turkbox tarafından LİNK verilebilir. Bu LİNKLER sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup, ilgili web sitesini veya işleten kişiyi destekleyici veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki LİNKLER vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve İÇERİKLER ile bu LİNKLER vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların İÇERİKLER'i hakkında  Turkbox'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 • 3.9. Turkbox, SİTE üzerinden KULLANICILAR tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve KULLANICILAR ve diğer taraflarla yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Turkbox aynı zamanda; KULLANICI  veya ziyaret edenin kimliğini, adresini, elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, tarih ve saat gibi bilgileri KULLANICILAR'la, iş ortaklarıyla ve taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla da kullanabilir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 • 4.1. Bu SİTE dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak KULLANICILAR tarafından sağlanan bilgiler ve bu SİTE'nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birden "Turkbox'in Telif Haklarına Tabi Çalışmaları" olarak anılacaktır) Turkbox'e ait ve/veya  Turkbox tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. KULLANICILAR, Turkbox hizmetlerini, Turkbox bilgilerini ve Turkbox'in Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasına Turkbox'in hizmetlerine erişim  veya kullanım  izni vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Site Kullanım Koşulları dahilinde Turkbox tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, KULLANICILAR, Turkbox'in Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
 • 4.2. İşbu Site Kullanım Koşulları dahilinde Turkbox tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde, Turkbox; Turkbox hizmetlerine, Turkbox bilgilerine, Turkbox Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'na, Turkbox ticari markalarına, Turkbox ticari görünümüne veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

SİTE KULLANIM KOŞULLARI'NDA DEĞİŞİKLİKLER

Turkbox, tamamen kendi takdirine bağlı olarak  Kullanım Koşulları'nı herhangi bir zamanda SİTE'de ilan ederek değiştirebilir. Kullanım Koşulları'nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. Kullanım Koşulları KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Turkbox Kullanım Koşulları ve "Gizlilik Politikası"ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Turkbox açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Turkbox'in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Turkbox'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Turkbox'in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın SİTE'ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

Kullanım Koşulları'nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. Kullanım Koşulları'ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK ve KABUL

Kullanım Koşulları Turkbox tarafından SİTE içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICILAR, Kullanım Koşulları hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Turkbox, dilediği zaman Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve/veya değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

Son Yazılar

Taşıma Sözleşmesi
Taşıma Sözleşmesi 07 Ağustos 2023
Hakkımızda
Hakkımızda 27 Eylül 2022
Gizlilik Politikası
Gizlilik Politikası 27 Eylül 2022
Yasaklı Gönderiler ve Kullanım Koşulları
Yasaklı Gönderiler ve Kullanım Koşulları 27 Eylül 2022
Gizlilik Ve Güvenlik
Gizlilik Ve Güvenlik 27 Eylül 2022
Çerez Politikası
Çerez Politikası 27 Eylül 2022
KVKK
KVKK 27 Eylül 2022
Mesafeli Hizmet Sözleşmesi
Mesafeli Hizmet Sözleşmesi 27 Eylül 2022
Taşınması Yasak Ürünler
Taşınması Yasak Ürünler 27 Eylül 2022
whatsapp